На главную

УДК 62-821.2

Аннотация
Олег Борисенко. ПАТЕНТ УКРАИНЫ UA 74144

Заглибний рідинний двигун "Батрак"

(54) ЗАГЛИБНИЙ РІДИННИЙ ДВИГУН "БАТРАК"

(57) Реферат:

Заглибний рідинний двигун містить циліндр, в якому розташовано довантажений поршень-поплавець з манжетами, колінчастий вал з маховиком, який пов'язано через шатун з вказаним довантаженим поршнем-поплавцем, щонайменше одну вивідну трубу з одностороннім механізмом водовідводу, який примикає до нижньої частини вказаного циліндра, клапанний механізм водозабору, який розташовано у нижній частині вказаного циліндра та який містить водозабірний клапан, який пов'язано з кулачком, розташованим на кулачковому валу, який пов'язано через механічну передачу з вказаним колінчастим валом з маховиком.

 

Корисна модель належить до заглибних рідинних двигунів, які застосовуються для отримання механічної енергії від колінчастого вала, також можна отримувати електричну енергію з механічної енергії, застосовуючи відповідні пристосування та механізми.

Водяні млини застосовують та будують на рельєфних перепадах води завдяки потоку рідини, що потрапляє на лопаті млинового колеса, яка внаслідок обертання від потоку рідини починає обертатися навкруг своєї осі та видає від осі на вал механічну енергію, яка через механізми робить роботу на млині.

Недоліком використання водяних млинів є те, що не можливо їх використовувати для рідини, яка знаходиться у стані спокою та має тільки потенційну енергію.

Також відомі наступні рідинні двигуни: с. RU 17949, МПК F03C 2/00, опубл. 10.05.2001; с. RU № 51681, МПК F03G 1/02, F01B 29/08, F03B 17/00, опубл. 27.02.2006 та с. RU № 22510, МПК F03C 1/02, опубл. 10.04.2002).

Також аналогом корисної моделі, який віддалено нагадує рідинний двигун "Батрак", що заявляється, є одноциліндровий двотактний двигун будь-якого мотоцикла, вірніше його поршнева група з колінчастим валом, робочий хід якого проходить в два етапи:

✓ приготування робочої рідини (суміші) з бензину та повітря та її стискання,

✓ запалення робочої рідини від свічки запалювання, внаслідок чого відбувається вибух усередині циліндра, який приводить в рух поршень, який у свою чергу через шатун приводить в круговий рух колінчастий вал. По шляху проходження у циліндрі поршень визволяється від відпрацьованих газів після вибуху через випускне вікно.

2-тактний цикл повторюється знову та знову, обертаючи тим самим колінчастий вал двигуна.

Робочий хід рідинного двигуна, що заявляється, також відбувається в два етапи, тільки замість бензинової паливної суміші він застосовує воду (статичну рідину), застосовуючи силу тяжіння та тиск рідини, яка намагається вирівнятися по принципу сполучених посудин.

1-циліндровий двотактний двигун має схожість з рідинним двигуном, що заявляється, тільки наявністю у ньому колінчастого вала з шатуном та поршнем. На відміну від прототипу рідинний двигун, що заявляється, має інше модифікування та виконує інші функції.

Віддаленим аналогом для корисної моделі, що заявляється, може бути ручний насос для підкачування шин в автомобілях. Принцип його роботи полягає у наступному: шланг насоса щільно одягається на вентиль камери шини, в циліндр насоса уставляється шток з манжетом, який виконає роль поршня. Рукою натискуючи на шток стискають повітря, що знаходиться у циліндрі, яке йде по шлангу з циліндра у камеру автомобільної шини. За рахунок зворотного тиску з камери стисненого повітря спрацьовує зворотний клапан, який знаходиться на кінці циліндра, у місті з'єднання шланга та циліндра, перекриваючи вихід повітря з автомобільної шини. Шток разом з манжетом рукою піднімають уверх та наповнюють, тим самим насос свіжою порцією повітря та процес накачування автомобільної шини повторюється знову.

Найбільш близького аналога заглибного рідинного двигуна "Батрак", що заявляється, не знайдено. У корисній моделі, що заявляється, замість повітря використовують воду, яка є рідиною, яку перекачують з циліндра у резервуар, в озеро, ставок, ріку тощо. У корисній моделі використовуються манжети, які віддалено нагадують манжет штока насоса.

Пропонується отримання енергії від рідини, тобто води, для цього нижче у міру викладення дійсного опису будуть вказані малюнки. Далі по мірі викладення дійсного опису заміст слова "рідина" буде використовуватися слово "вода".

Задачею корисної моделі є розробка заглибного рідного двигуна "Батрак" для отримання з нього як механічної, так і електричної енергії без суттєвих витрат на їх виробництво, без шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Також задачею корисної моделі, що заявляється, є розширення арсеналу технічних рішень виконання рідинних двигунів.

Також задачею корисної моделі, що заявляється, є розробка заглибного рідинного двигуна, який працює на рідині, яка знаходиться у стані спокою.

Інші завдання та переваги даної корисної моделі будуть розглянуті нижче у міру викладення дійсного опису та малюнків. Поставлена задача вирішується тим, що заглибний рідинний двигун містить:

✓ циліндр, в якому розташовано довантажений поршень-поплавець з манжетами,

✓ колінчастий вал з маховиком, який пов'язано через шатун з вказаним довантаженим поршнем поплавцем,

✓ щонайменше одну вивідну трубу з одностороннім механізмом водозабору, який примикає до нижньої частини вказаного циліндра,

✓ клапанний механізм водозабору, який розташовано у нижній частині вказаного циліндра та який містить водозабірний клапан, який пов'язано з кулачком, розташованим на кулачковому валу, який пов'язано через механічну передачу з вказаним колінчастим валом з маховиком.

В окремому варіанті реалізації корисної моделі у верхній частині циліндра додатково розміщено щонайменше один водовідний отвір.

В окремому варіанті реалізації корисної моделі довантажний поршень-поплавець складається з двох камер, а саме верхньої навантаженої камери та нижньої поплавкової камери.

Відповідно до корисної моделі, що заявляється, поставлені задачі вирішуються тим, що вода та метал мають свою певну вагу та будуть використовуватися як вантаж, що давить на довантажений поршень-поплавець з манжетами, який буде видавлювати воду з циліндра двигуна та виробляти тим самим обертання колінчастого вала з маховиком, що приводить до вироблення енергії, яка може бути перетворена як у механічну, так і у електричну.

Корисна модель представлена у вигляді одноциліндрового агрегату, але є можливість його представлення у вигляді багатоциліндрового агрегату шляхом з'єднання колінчастих валів по одній лінії або виготувати багатошийковий колінчастий вал з двома маховиками відповідно та водорозподільний вал, отримуючи при цьому більш потужний занурений рідинний двигун для отримання як механічної, так і електричної енергії.

Заглибний рідинний двигун може працювати як у закритих басейнах (наприклад, які розташовані у будинку), у яких знаходиться рідина у стані спокою, так і у ставках, озерах, ріках, болотах, затоках, морях та океанах, а також на річних та морських суднах, залізниці. При цьому буде відбуватися перекачування води з циліндра двигуна в резервуар, тобто у водне середовище, виробляючи круговорот води з циліндра та назад у резервуар оточуючої рідини.

Використовуючи силу тяжіння у довантаженому поршні та систему клапанів та використовуючи принцип сполучених посудин (циліндр двигуна та резервуар оточуючої рідини, у який занурено рідинний двигун) створюється занурений рідинний двигун "Батрак", який має мінімальні витрати, пов'язані з його обслуговуванням.

Креслення

При розгляді прикладів здійснення корисної моделі, що заявляється, використовується вузька термінологія. Однак дійсна корисна модель не обмежується прийнятими термінами та слід мати на увазі, що кожний такий термін охоплює усі еквівалентні елементи, які працюють аналогічним чином та використовуються для вирішення тих же самих завдань.
Фіг. 1. Фіг. 2.

На фіг. 1, 2 зображено двотактний цикл роботи зануреного рідинного двигуна, на яких цифрами позначені назви механізмів та деталей, також застосовуються букви.

Фіг. 3. Занурений рідинний двигун, що заявляється, збоку Фіг. 4. Занурений рідинний двигун, що заявляється, знизу без корита Фіг. 5. Занурений рідинний двигун, що заявляється, зверху, з коритом
Фіг. 6. Завантажувальний люк довантаженого поршня-поплавця Фіг. 7. Вигляд довантаженого поршня-поплавця з манжетами та юбкою поршня з фіксаторами гумових манжетів Фіг. 8. вигляд довантаженого поршня-поплавця зверху, поршень з уставленим у нього пальцем
Фіг. 9. Фіг. 10. Фіг. 11. Фіг. 12. Фіг. 13.

На фіг. 9, 10, 11, 12, 13 зображено манжет довантаженого поршня-поплавця у різних ракурсах.

С. Транковский. О математике и математиках с любовью

Много лет назад настоящий ажиотаж вызвал сборник забавных историй, пародий и шуток на научную тему – «Физики шутят». Сборник с неизменным успехом выдержал несколько переизданий, но представители других областей науки желания пошутить за это время так и не проявили (занимались этим только композиторы и журналисты). Замечательная книга английского математика Дж. Литлвуда «Математическая смесь» хотя и содержит несколько забавных историй, но предназначена все-таки для специалистов. Пробел в какой-то мере восполнила книга петербургского математика И. Славутского «И в шутку и всерьез о математике». В какой-то мере потому, что только часть ее разделов можно озаглавить «Математики шутят». Наряду с ними в книге есть серьезные рассуждения о путях науки и воспоминания о судьбах – далеко не легких – товарищей и коллег.

Книга являет нам пример того, что даже самая серьезная наука (что может быть серьезнее физики и математики?) может дать пищу для шуток, иронии, забавных и поучительных историй, интересных не только математикам. Ибо, как сказал Дж. Литлвуд (его слова вынесены в эпиграф), «хорошая математическая шутка лучше дюжины посредственных работ». Омрачает впечатление от книги только невероятное количество опечаток.

 

Шестидесяти лет от роду Гаусс стал изучать русский язык и уже через два года смог не только прочесть работы Лобачевского, но и бегло говорить по-русски, а также читать в подлиннике Пушкина. Особенно нравился ему «Борис Годунов».

 

Р., профессор ЛГУ, приходит в школу, где обучается его дочь. В беседе с учительницей математики он жалуется на бестолковость своего чада.

Тактичная учительница всячески его успокаивает, мол, обыкновенный ребенок, и какая уж особая «толковость» может быть в восемь лет...

– А вот позовите-ка разумного одноклассника, – настаивает отец, – и я Вам покажу разницу!

Учительница – разговор идет на перемене – выхватывает из стайки проносящихся детей мальчонку с ясными глазенками, и профессор, в те годы человек не старый, обращается к нему без предисловий:

– Скажи, пожалуйста, сколько ватт в киловатте? Мальчишка смущенно пожимает плечами и говорит:

– Я не знаю, что такое ватт... Но килограмм содержит 1000 граммов. Наверное, в киловатте 1000 ватт...

– Вот видите! – торжествующе кричит отец девочки, отпустив сбежавшего с облегчением парнишку. – Моя дура начала бы реветь: «Мы этого не проходили, учительница не объясняла»... Вот в чем разница!

 

Ректору ЛГУ известному геометру профессору А.Д. Александрову на стол легло заявление «Прошу принять меня в оспирантуру»... В ответ он наложил резолюцию «Атказать».

 

...Чебышев предпочитал читать классиков и редко обращался к работам современников... Традиция живуча! Спустя сто лет один из ленинградских профессоров про своего коллегу-математика говаривал:

- Когда в университетской столовой появились три варианта качественно различных обедов (с соответствующим разбросом цен), то эти обеды в порядке убывания цен именовались студентами соответственно действительные, комплексные и чисто мнимые.

 

Мой школьный учитель нытье некоторых моих одноклассников: «Ну, у меня же правильный ответ...» прерывал примером:

– Я сокращаю дробь, вычеркивая в числителе и знаменателе одинаковые цифры... Правильно ли это?

– Не-е... Так нельзя...

– Почему нельзя? Вот смотри: 26/65 = 2/5! Верный ответ?

– Да-а... – тянет ученик, сократив в уме на 13, – верный...

– Ну, вот видишь, и нелепые действия могут привести к правильному ответу!

 

– Простите, господин учитель, но его звали не Исаак Ньютон, а Бином Ньютон... Когда 19-летний Леонард Эйлер представил Парижской Академии наук в 1725 г/ решение про-блемы выбора наилучшего места на корабле для установки мачты и выиграл конкурс, то он к этому моменту ни разу не видел моря и морских судов...

 

Старушка-помещица, тетушка М.В. Остроградского, слыша украинский акцент, не покидавший знаменитого племянника всю жизнь, говаривала:

– Ах, Миша, Миша, и чему ты учился в Париже?! Ты даже по-русски не выучился говорить как следует...

 

Можно дискутировать о том, в каком объеме человеку необходимо знать математику. Но действительность всегда забавнее любого анекдота... При въезде в США при проверке уровня образования известного физика, нобелевского лауреата Энрико Ферми попросили найти сумму 15 + 27.