Харью

HARJU, Estonia

Побывал 13 Nov 14 e-lub

Harju Maavalitsuse ajalugu

Harju Maavalitsuse ajalugu ulatub aastasse 1917. 

30. märtsi 1917 määruse alusel loodi Harju maakonna omavalitsus. Harju Maakonnanõukogu liikmed valiti valdade poolt volitatud isikute kaudu. Harju Maakonnanõukogu avamise koosolek  toimus 1. juulil 1917 Tallinnas, Toompea valges saalis. Harju Maakonnanõukogu esimeheks valiti Johannes Reinthal. Asjaajamise keeleks otsustati võtta eesti keel.


Find more about Weather in Harju, EE