Broendby

BRØNDBY Denmark.

Побывал 9 Dec 13 e-lub

Byvåbenets historie

Brøndby Kommune fik sit byvåben i 1942. Motivet er en rund muret brønd, hvori er ophængt en spand og i begge skjoldets hjørner er anbragt en fem-takket stjerne - alt i guld på koboltblå baggrund. Baggrunden for motivet er navnet Brøndbyerne, som kommunen hed i 1942. De to stjerner symboli-serer de daværende to sogne i kommunen, Brønd-byvester sogn og Brøndbyøster sogn. Siden er Brøndby Strand sogn blevet udskilt fra Brøndbyvester sogn i 1973 og Nygårds sogn fra Brøndbyøster sogn i 1979. Det har dog ikke givet anledning til ændring af byvåbenet.
Find more about Weather in ,